Ana Sayfa / Manşet / Meclise sunuldu, Cezaevlerinde e-mektup dönemi!

Meclise sunuldu, Cezaevlerinde e-mektup dönemi!

Meclis’e getirilen yeni torba yasanın kanunlaşması halinde tutuklular artık e-mektup yoluyla haberleşecek. Değişiklikle birlikte tutukluların mektup ve görüşmeleri de kayıt altına alınacak.
AKP’li milletvekillerinin imzasını taşıyan “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” torba yasa ile Meclis’e sunuldu. Kamu kurum ve kuruluşların ihtiyaçları gerekçesiyle 9 farklı kanunda değişiklik öngören torba yasada, cezaevleriyle ilgili olarak 9’uncu ve 10’uncu maddelerde önemli değişiklik amaçlanıyor.
ÇARŞAMBA GÜNÜ GÖRÜŞÜLECEK 
9’uncu madde ile yapılacak değişiklikle tutuklu ve hükümlüler, artık e-mektupla haberleşecek. Bu e-postalar ise kaydedilip saklanacak. E-postalar eğer herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemişse en geç 1 yıl sonra silinecek.
Yine 10’uncu maddeyle birlikte Kapalı Ceza İnfaz Kurumları’ndaki hükümlülerin ziyaretçileriyle (eşi, uçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile vasisi veya kayyımı) yaptığı görüşmeler, dinlenebilecek ve kaydedilebilecek. Kayıtlar, eğer herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemişse yine en geç 1 yıl sonra silinecek.
Dün alelacele mesai bitimine denk getirilerek Meclis’e sunulan torba yasa, yine aynı süratle komisyona sevk edildi. Yasa önümüzdeki Çarşamba günü Meclis Komisyonu’nda görüşülecek.
SÖZ KONUSU MADDELERİN İÇERİĞİ
Torba yasada, değişiklik öngörülen 9’uncu madde ile ilgili olarak şu ifadeler yer aldı: “Maddenin dördüncü fıkrasında yapılan düzenlemeyle hükümlü tarafından resmi makamlara veya savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgrafların alıcısı dışındaki kişilerin erişimini engelleyici tüm tedbirler alınarak, hükümlünün talebine göre posta yoluyla veya elektronik ortamda alıcısına ulaştırılabilmesine imkân tanınmaktadır. Maddeye eklenen beşinci fıkrayla kamu düzenini korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla hükümlüye gelen veya hükümlü tarafından gönderilen mektup, faks ve telgrafların dijital olarak kaydedilmek suretiyle veya fiziki olarak saklanacağı hüküm altına alınmaktadır.
Bu iletilere ilişkin kayıt veya belgeler, amacı dışında kullanılmayacak, kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılmayacak ve herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinecektir. Ancak dördüncü fıkra kapsamında resmi makamlara veya savunması için avukatına gönderilen mektup, faks, telgraf ve elektronik iletiler dijital olarak kaydedilmeyecek veya fiziki olarak muhafaza edilmeyecektir.”
KAYIT ALTINA ALINACAK
Teklifte, 10’uncu madde ile ilgili olarak ise şu düzenleme yapılacak: “Önceden bilgilendirilmek surriyetle kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki kişilerle yapacakları görüşmeler, kamu düzenin korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması veya suç önlenmesinin işlenmesi amacıyla kurum yönetimi tarafından dinlenebilir ve elektronik cihazlar da dahil olmak üzere kaydedilebilir. Bu fıkra uyarınca tutulan kayıtlar amacı dışında kullanılamaz ve kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi ve kurumla paylaşılamaz. Bu kayıtlar herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemiş ise en geç bir yılsonunda silinir.” (Ankara MA)
PAYLAŞIN
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hakkında admin

Tekrar kontrol edin

İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin teklif Meclisten geçti

İsveç’in NATO’ya Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir