Ana Sayfa / Çevre / Ağaç kesimi yargıya taşındı

Ağaç kesimi yargıya taşındı

Mersin Barosu, Mersin Çevre ve Doğa Derneği, Mersin Mimarlar ve Mühendisler Odası, Mersin’in oksijen deposu olarak bilinen Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesi’nde 190 dönüm alandaki 10-20 yaş arasındaki çam ağaçlarının, Mersin Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kesilmesi işleminin hukuka aykırı olduğu, kamu yararını, yerindeliği, ekolojik sistemi ve ormanların sürdürebilirliği  kriterlerinin gözetilmediği gerekçesiyle, yürütmenin durdurulması ve işlemin iptaline karar verilmesi talebiyle, Mersin nöbetçi idare Mahkemesi’ne dava açtı. Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz açıklamasında, “Ağaç kesiminin durdurulması kentin nefesi ve geleceği için aciliyet meselesidir. Talanı değil, yaşamı savunuyoruz” dedi.

MERÇED Başkanı Sabahat Aslan, davacı vekili Av. Semra Kabasakal, Mersin Mimarlar ve Mühendisler Odası Başkanı Ünal Şahin, MERÇED Eş Başkanı Kenan Hoplar, Mersin Barosu yönetim kurulu üyesi Av. Bilgehan Yaşa, avukatlar, çevre gönüllüleri ve bölge halkının katılımıyla Mersin İdare Mahkemesi önünde basın açıklaması yapan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Emirler Mahallesi’ndeki Orman katliamının Anayasa’nın 56, 17, 63. 2. 36. ve 125. maddelerine açıkça aykırı olduğuna vurgu yaparak, “Yaşlı ağaçlar kesilecek, yerine endüstriyel ağaçlar dikilecek bahanesi ile oksijen üreten bir orman yok ediliyor. Bölgedeki orman katliamı amaç, şekil, sebep, yerindelik kentsel planlama esasları ve kamu yararı açısından hukuka aykırı olduğu gibi, gerek Emirler Mahallesi ve çevresi, gerek Yenişehir İlçesi gerekse Mersin ve içinde yaşayanlar ve ekosistem açısından telafisi imkansız zararlar doğuracak bir kesim işlemidir.

Bu devran böyle gitmez. Gün; bilim dışı, hukuk dışı ve akıl dışı orman katliamına, yaşam alanlarımızın talan edilmesine dur demek için yargı yoluna gitme günüdür. Bu haksız ve hukuksuz işleme dayanılarak ağaç kesim işlemi devam ettiğinden dolayı, ilerde telafisi imkansız sonuçlara yol açmaması yönünden öncelikle yürütmenin durdurulması, incelemenin duruşmalı yapılması istemi ve işlemin iptaline karar verilmesi talebiyle, Mersin Çevre ve Doğa Derneği, Mersin Mimarlar ve Mühendisler Odası ve bölge halkı ile birlikte Mersin nöbetçi idare Mahkemesi’ne dava açmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız” ifadesini kullandı.

Yeşilboğaz açıklamasını şöyle sürdürdü:

“ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜZERİNDE AŞIRI BASKI OLUŞMUŞTUR”

“Orman katliamı neden yapılıyor? Rusya ve Ukrayna’dan ucuza temin edilen orman hammaddesinin bu ülkelerin ormanlarını koruma prensibi gereği artık kolaylıkla temin edilmemesi, ülkemizdeki ekonomideki istikrarsızlıklar nedeni ile yurt dışından getirilen hammaddenin çok pahalı hale gelmesi, odun işleyen sektörün davalı Orman Genel Müdürlüğü üzerinde aşırı baskı oluşturmasına neden olmuştur. İşte bu nedenle Orman Genel Müdürlüğü endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarına hız vermiştir ve sektörün baskısı nedeniyle endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarını, kamu yararını, yerindeliği, ekolojik sistemi ve ormanların sürdürebilirliği kriterlerini gözetmeksizin bu planı yürürlüğe koymuş ve ülke çapında bir çok ormanı kesmeye başlamıştır. Orman Genel Müdürlüğü bu görevini yaparken ormanların işletilmesinde endüstrinin ve ülkenin ihtiyaçları karşılanırken sürdürülebilirlik ilkesine göre hareket etmesi esastır. Bu işlemler yapılırken mevcut orman kaynaklarının korunarak, geliştirilerek gelecek kuşaklara bırakılması gerekir. Ancak dava konusu işlemde bu ilkelerin açıkça ihlal edildiği ortadadır.

Şöyle ki; kesime konu orman alanı şehir merkezine çok yakın olması sebebiyle zaten endüstriyel üretim lokasyonu özelliğine sahip değildir. Kesim alanı eğim olarak 30 derecenin üzerinde eğime sahip bir alandır. Bu özelliği nedeni ile heyelan bölgesi olup, içerisindeki mevcut orman bu heyelanı önleyici işlev görmektedir. Bu nedenle dava konusu orman kesim işlemi bölgede yeniden heyelanların yaşanmasına sebebiyet verecek, burada yaşayan herkes için hayati tehlike oluşturacaktır. Bu nedenle bu işlem kanun, yönetmelik ve uluslararası sözleşmelere aykırı haksız bir işlemdir, iptali gerekmektedir. Kesime konu orman çoğunlukla 20 – 30 yaşlarında ağaçlardan oluşan genç bir orman olup, endüstriyel nitelik taşımamakta, gençleştirme kapsamına alınabilecek bir orman değildir. Dava konusu ormanlık alan, Mersin’e en yakın ve Yenişehir İlçesinin tek ormanıdır. Bu özelliği ile gerek bölgedeki eko sistem dengesi gerekse oksijen ihtiyacı açısından vazgeçilmezdir.

“KENTİN NEFESİ VE GELECEĞİ İÇİN ACİLİYET MESELESİDİR”

Gençleştirme adı altında mevcut ağaçlar kesilip, yerine ağaç dikildiğinde, diğer ekosistem ögeleri alanda oluşana kadar orası orman olamayacak, alan en az 20-25 yıl ormansız kalacaktır. Dava konusu ormanın kesilmesi ile Mersin’de zaten azami sınırın 3-4 kat üzerinde olan hava kirliliği çok daha fazla artarak, Mersin’de yaşayan insan ve bütün canlıların yaşamını tehlikeye sokacaktır. Emirler Mahallesi meskûn mahalline bitişik, içinde yerleşik yörüklerin yaşadığı, hayvanların yaşam alanı olan mera özelliği de taşıması nedeniyle endüstiryel lokasyon özelliğine sahip olmayan bir alandır.

Dava dilekçemizde belirtmiş olduğumuz bu sebeplerle, Emirler Mahallesi’nde ağaç kesiminin bir an önce durdurulması, kentin nefesi ve geleceği için aciliyet meselesidir.  Talanı değil, yaşamı savunuyoruz ! Mücadelemize destek veren çevre gönüllülerine, bölge halkına ve konuyu gündemden düşürmeyen basın emekçilerine teşekkür ediyorum.”

PAYLAŞIN
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hakkında admin

Tekrar kontrol edin

Yargıtay başkan seçimi ikinci tura kaldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın görev süresinin dolmasının ardından yapılan seçim ikinci tura kaldı.   Yargıtay ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir