Ana Sayfa / HABERGRAM / İzmir Tabip Odası koronavirüs raporunu yayınladı

İzmir Tabip Odası koronavirüs raporunu yayınladı

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu koronavirüs salgınına ilişkin raporunu kamuoyuyla paylaştı.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin raporunu yazılı olarak yayımladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda sadece PCR testi pozitif çıkan “vaka”ların esas alındığı belirtilen raporda, hastanelerde yatan ya da ayaktan takip edilen “şüpheli/olası vaka” sayılarının yer almadığı, verilen sayıların gerçek durumu yansıtmadığı belirtildi.

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU’NUN SAHA ÇALIŞMALARI

Raporda, sürecin şeffaf, bilimsel kurallara uygun ve etkin izlemi için gerek İl sağlık yöneticileri gerekse yerel yönetimlerle ve konunun bileşenleri diğer kurum ve örgütlerle işbirliği yapmaya hazır olduğu ifade edildi. İzmir Tabip Odası Bilimsel Danışma Kurulu’nun bu süreçteki çalışmaları şu şekilde aktarıldı: “16 Mart 2020 tarihinde mikrobiyoloji, enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları, aile hekimleri ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan İzmir Tabip Odası Bilimsel Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı. 19 Mart 2020 tarihinde tüm kamu ve özel hastane başhekimliklerine hekimler ve sağlık çalışanlarının sağlığının korunmasını vurgulayan yazı gönderildi. Aynı gün ‘Koronavirüs salgını sürecinde sağlık kuruluşlarında alınması gereken önlemler’ bir mektup ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderildi ve kamuoyu ile paylaşıldı.”

’75 SAĞLIK ÇALIŞANI ETKİLENDİ’

Salgından etkilenen hekim ve sağlık çalışanları ile dayanışmak üzere gönüllü bir grup oluşturulduğu bilgisinin yer aldığı raporda, son iki haftada İzmir genelinde kamu hastanelerinde PCR testi pozitif ve klinik olarak şüpheli pozitifler vakalar dâhil hasta sayısının 700 olarak tespit edildiği belirtildi. İzmir genelinde 9 Aile Sağlığı Merkezi’nin (ASM) koronavirüs şüpheli vakalar nedeniyle bir süreliğine kapatıldığını, etkilenen hekim ve sağlık çalışanları sağlık kurumlarında tedaviye veya evlerinde izolasyona alındığı ve daha sonra ASM’ler yeni görevlendirilen hekimler ile tekrar çalışmaya başladığı bilgisinin de yer aldığı raporda, kentte bu süre içinde etkilenen hekim ve sağlık çalışanı sayısı da yaklaşık 75 olarak raporlaştırıldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ AKTARDIĞI SORUNLAR

Pandemi sürecinde hekimler ve sağlık çalışanlarından İzmir Tabip Odası’na iletilen sorunlar ise raporda şu şekilde sıralandı:

“*Bu süreç büyük bir gizlilik içinde yürütülmekte, hekimler bile hastalarının test sonuçlarını öğrenmekte zorlanmaktadır.

*Kişisel koruyucu ekipman sayıları ve niteliklerinde eksiklik en çok bildirilen sorundur.

*ASM’lere bu ekipmanın daha geç ulaştırılması, bazı malzemelerin eksik ve yetersiz nitelikte olması Covid-19’dan etkilenen sağlık çalışanlarının sayısını artırmıştır.

*Yetkililerce açıklanan önlemler arasında hastaların ilk olarak ASM’ye gitmeleri söylenmiş bu da rutin olarak bebek ve gebe izlemi yapılan ASM’lerde sağlıklı kişilere hastalık bulaşma riskini artırmıştır.

*Son önlemler ile iş yükleri aşırı derecede artan ve zaten vekaletsiz izin hakkı bulunmayan aile hekimleri, izolasyon veya karantina nedeniyle çalışmadıkları günlerin ücretlerinden kesileceği endişesi yaşamaktadır.

*İşyeri hekimlerinin kronik hastalığı olan çalışanlara ancak iki gün rapor verebilmesi nedeniyle 14 gün rapor almak için aile hekimlerine başvuru çok artmıştır.

*Önce umreden gelenlerin, daha sonra da evde kalması gereken 65 yaş üstü kişilerin telefonla takip işi de aile hekimlerinin zamanlarının önemli bir kısmını almaktadır.

*İşyeri hekimleri kişisel koruyucu ekipmanların eksikliğinden yakınmaktadır. Aynı zamanda kronik hastalık öyküsü olan çalışanların çalıştırılmaya devam etmesi, ilk başlarda yurtdışı seyahat öyküsü olanlara bir önlem alınmaması da bildirilen sorunlar arasındadır.

*112 hattının aynı zamanda son bir haftadır evde olan 65 yaş üstü vatandaşlara vefa hattı olarak kullanılması, bu hattın aşırı yoğunlaşmasına, hastaların hastanelere olan transferinde gecikmelere neden olmaktadır.

*Özel hastanelerin bazıları hekim ve sağlık çalışanlarını ücretsiz izine çıkarmaktadır.

*Özel sağlık kuruluşlarında çalışanlar ayrıca işten çıkarılma, ücretsiz izine gönderilme ve ücret alamama gibi kaygılar taşımaktadır.

*Kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerinin çoğunda pandemi planı uygulanmaya başlamış, pandemi poliklinik ve klinikleri ayrılmıştır.

*MHRS randevularında azaltmaya gidilse de bazı hastanelerde ertelenebilecek kontrol muayeneleri ve elektif ameliyatlar devam edebilmektedir.

*PCR testi yeterli sayıda yapılmamakta, özellikle temas şüphesi olabilecek hekimlere rutin olarak uygulanmamaktadır.

*Test sonuçlarının çok geç gelmesi bir diğer sorun olarak ifade edilmektedir.

*Testi pozitif ancak kliniği hafif hastaların ev dışında izolasyonu için mekanlar yaratılması istenmektedir.

*Pandemi klinik ve polikliniklerinde bazı hekimler 24 saatlik nöbetlerden ve bu süredeki eksik ekipmanla çalışmaktan şikâyet etmektedir.

*Bazı hastanelerde verilen yemeklerin nitelik ve niceliğinde sorunlar olduğu bildirilmektedir.

*Pandemi polikliniklerinde görev dağılımı yapılan, vardiya ile çalışılan bazı hastanelerde alan dışı hekimlere yeterli eğitim verilmediği belirtilmektedir.

* Pandemi klinik ve polikliniklerinde görevli sağlık çalışanlarının ailelerine hastalık taşımaktan çekindiklerinden mesai saati sonrası dinlenebilecekleri, kalabilecekleri hastane dışında ücretsiz yerler ayarlanmasını istemektedir.”

PAYLAŞIN
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hakkında habergram

Tekrar kontrol edin

CHP’li Antmen, ‘Akkuyu santrali tüm Mersin’i vuracak’

Akkuyu’da ücretlerini almayan işçilerin yol kapatma eylemine değinen CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Akkuyu Nükleer ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir