Ana Sayfa / HABERGRAM / CHP: 40 bin sağlık çalışanı ihdas edilmeli

CHP: 40 bin sağlık çalışanı ihdas edilmeli

CHP, koronavirüsle mücadele kapsamında 40 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonun ihdas edilmesini de içeren 22 önerge hazırlayarak Meclis’e sundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden 196 sıra sayısı Kanun Teklifi’ne ilişkin 22 önerge hazırladı. Önergelerde, CHP Grubu’nun koronavirüsle mücadele kapsamında hazırladıkları düzenlemelerin teklife eklenmesi yer alıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koronavirüsle mücadele kapsamında açıkladığı 13 tedbirin hayata geçirilmesini amaçlayan önergelerde, hedeflenen düzenlemelerin ise şunlar olduğu belirtildi:
SAĞLIK ALANINDA
* Toplam 40,000 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonun ihdas edilmesi,
* Sağlıkta şiddeti önlemek ve hekim-hasta ilişkisini normal haline döndürebilmek için Türk Ceza Kanunu’nda sağlıkta şiddetin ayrı bir madde olarak düzenlenmesi,
* Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan çalışanlara salgınla mücadele süresince aylıklarına ek olarak bir aylık tutarında prim verilmesi,
* Sağlık alanında çalışan ve haksızca KHK ile işlerinden olmuş kamu görevlilerinden teklifte belirtilen koşulları taşıyanların tekrar kamu hizmetlerinde çalıştırılabilmesi,
* OHAL döneminde kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması ve bunların Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faaliyet göstermesi,
*Bulaşıcı hastalıkla mücadele kapsamında hastanelerin ve sağlık personelinin ihtiyacı olan tıbbi ve koruyucu malzeme, bütçe kısıtı olmaksızın hastane yönetimlerince sağlanması ve bu malzemelerin bedelinin Sağlık Bakanlığınca ödenmesi,
* Sağlık çalışanlarımızın işyerlerine rahat ve hızlı erişimi için sağlık birimine en yakın yerdeki konaklama tesislerinden ücretsiz yararlandırılması, sağlık kuruluşuna yakın bir kamu tesisi yoksa veya ihtiyacı karşılayamıyorsa sağlık birimine yakın otellerden hizmet satın alınması,
BELEDİYELERİN BORÇLANMA SINIRLARI
* Virüsle mücadele eden belediyelerin harcamalarına katkı amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun borçlanma sınırlarına ilişkin maddesinde belirtilmiş oran ve miktarların 31/12/2020 tarihine dek uygulanmaması, belediyelerin virüsle mücadeledeki harcamalarında borçlanma limiti konulmaması,
SALGINDAN DOĞRUDAN ETKİLENEN SEKTÖRLER
* Konaklama vergisi ile Turizm ve Tanıtma Ajansı gelirlerinden olan turizm payının kaldırılması,
* Turizm, eğlence, konaklama, ulaşım başta olmak üzere salgının en hızlı etkilediği sektörlerde faaliyet gösteren sektör işletmelerinin kredi borçlarının iki yıla varan oranda yapılandırmaya tabi tutulması, borçların ilk 1 yıl için faizsiz ertelenmesi,
ESNAF VE ÇALIŞANLAR
* Bakanlık genelgeleri ya da Cumhurbaşkanı kararlarıyla, faaliyetleri geçici durdurulan esnaf ve sanatkarın kira borcunun, 1 Mart-30 Haziran arasında belirli süreliğine Cumhurbaşkanı kararıyla yedek ödenekten karşılanması,
* Vatandaşımızın bankalara olan borçlarının ilk altı ayı faizsiz ertelenmek üzere 24 aya varan oranda yapılandırılması,
* Faaliyeti durdurulan işletmelerde kısa çalışma ödeneği alamayan işçilerin korunması için işyerlerinin kapalı olduğu dönemle sınırlı olmak üzere, işsizlik sigortası fonundan asgari ücret düzeyinde gelir desteği yapılması,
SİCİL AFFI
* İlgili kredi ve finansal kuruluşların takdir yetkisine bırakmaksızın, borcun bir yıl içinde ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan sorunlu kayıtların kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaması,
* Kredi kartı borçlarının 24 aya varan vadeye yayılacak şekilde yapılandırılması ve bunun ilk 6 ayının faizsiz ertelenmesi,
DOĞALGAZ, SU VE ELEKTRİK BORÇLARI
* Belediyelere ya da şirketlere olan doğalgaz, su ve elektrik borcundan dolayı tüketimi kesilmiş hiçbir abonenin, bu salgın döneminde mağdur edilmemesi ve borcun tamamını ya da ilk taksiti ödemesi beklenmeksizin su, elektrik, doğalgaz hizmetlerinin yeniden ve ivedilikle sağlanması,
ÇİFTÇİLER
* Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının da yapılandırma kapsamına alınarak, virüs salgınının tarımsal üretime ve yan sektörlere etkisinin kısmen hafifletilmesi, ertelemenin ilk 1 yılı için faiz işletilmemesi,
KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ PROJELERİ
* Koronavirüs salgını nedeniyle Kamu-Özel İşbirliği modeline göre yaptırılan şehir hastaneleri için 2020 yılında yapılması gereken ödemelerin bir yıl ertelenmesi,
* Yabancı para cinsinden verilmiş garantiler dolayısıyla devletin uğradığı zararı önlemek için garanti ödeme tutarlarının, sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurları üzerinden Türk lirasına çevrilerek yapılması.
PAYLAŞIN
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hakkında habergram

Tekrar kontrol edin

Zamlar İnşaat sektörünü bıktırdı!

Koronavirüs salgını sonrası şantiyelerin kapatılması ve proje iptalleri nedeniyle zor bir dönemden geçen inşaat sektöründe ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir